top of page
instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne

Na domową sieć wodną składa się kilka instalacji, w języku technicznym zwanych sanitarnymi: doprowadzenie czystej wody zimnej (zimna woda użytkowa, z.w.u.) i ciepłej (c.w.u.), odprowadzenie zużytej (instalacja odpływowa albo kanalizacyjna), rozprowadzenie wody służącej do ogrzewania (tradycyjnie centralne ogrzewanie c.o., obecnie coraz częściej się mówi o instalacji grzewczej).

Rury to jedne z podstawowych artykułów instalacyjnych, które spełniają rolę przesyłową i połączeń poszczególnych elementów. Na rynku mamy szeroki wachlarz rur dedykowanych właśnie do instalacji sanitarnych. Głównym czynnikiem różnicującym jest rodzaj tworzywa użytego do produkcji, a w konsekwencji szereg właściwości fizycznych produktu finalnego.

Ze względu na swoje funkcje rur mogą być prowadzone w pionie lub poziomie, na zewnątrz ściany lub być schowane w wykutych bruzdach oraz szachtach (kanałach ściennych). Możliwe jest również rozłożenie rur w podkładzie na podłodze betonowej. Wśród sposobów łączenia wyróżnia się trwałe lutowanie (miękkie lub twarde), spawanie, łączenie za pomocą złączek zaprasowywanych lub zaciskanych lub łączone rozłącznie przy użyciu specjalnych kształtek (złączek) zaciskowych.

Instalacje sanitarne obejmują przyłącze wodne i kanalizacyjne. W takiej konfiguracji kluczowe znaczenie mają odporność na ciśnienie, związki chemiczne oraz wpływ wysokiej temperatury. W rankingu materiałów do instalacji sanitarnych na pierwszym miejscu plasują się systemy miedziane i z tworzyw sztucznych.

bottom of page