top of page
uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody.

Bazując na naszym bogatym doświadczeniu w dziedzinie uzdatniania wody, urządzeń służących do jej filtrowania oraz wiedzy o złożach filtrujących dobieramy najodpowiedniejsze technologie. Poszczególne rodzaje zanieczyszczeń różnią się pomiędzy sobą i wymagają innego podejścia. Nasza praca jest całościowa – projektujemy stacje, budujemy je – wykonujemy wszelkie prace od powstania fundamentu do chwili uruchomienia.

O ile sieci wodociągowe w dużych miastach są w ostatnich latach regularnie remontowane i mają się w naszym kraju coraz lepiej, to rury doprowadzające wodę do osiedli podmiejskich oraz na działki znajdujące się w oddaleniu miast wciąż stanowią palący problem swoich właścicieli. Woda, która dociera do takich domów pochodzi najczęściej albo ze studni albo z przestarzałych instalacji wodociągowych, które latami nie mogą doczekać się remontu.

Woda zasilająca większość osiedli willowych zawiera różne zanieczyszczenia, począwszy od czysto mechanicznych, takich jak piasek, muł, czy rdza osiadająca na rurach, poprzez obecność pestycydów, wchłanianych przez   grunt i przedostających się do ujęć wodnych, aż po znacząco przekroczone normy zawartości w wodzie żelaza, manganu, czy popularnych soli wapnia i magnezu. Zanieczyszczona woda szkodzi zarówno naszemu zdrowiu poprzez nieuchronne przedostawanie się do pożywienia, jak i niszczy pompy i  urządzenia gospodarstwa domowego, powodując korozję i nieodwracalne usterki.

bottom of page